The Metropole Thủ Thiêm

Loại: Căn hộ + Shophouse

Chủ đầu tư: Quốc Lộc Phát + SonKim Land

Giá (m²): 3800$ - 4500$

Số block: 5

Số căn: 508

Loại:

Căn hộ + Shophouse

Số block:

5

Số căn:

508

Giá (m²):

3800$ - 4500$