Serenity Sky Villas

Loại: Căn hộ hạng sang

Chủ đầu tư: Sơn Kim Land

Giá (m²): 117 triệu/m2

Số block: 2

Số căn: 45 căn

Loại:

Căn hộ hạng sang

Số block:

2

Số căn:

45 căn

Giá (m²):

117 triệu/m2