Nhà phố Merosa Khang Điền biểu tượng cho sự đỉnh cao đẳng cấp