Nên hay không nên lắp đặt điện mặt trời giảm nhiệt ngôi nhà