Nassim Thảo Điền

Loại: Căn hộ cao cấp

Chủ đầu tư: SONKIM LAND

Giá (m²): 2500$/m2

Tỉnh thành: 2017

Số block: 4

Số căn: 238 căn

Số tầng: 29

Trạng thái: ĐÃ BÀN GIAO

Loại:

Căn hộ cao cấp

Số block:

4

Số tầng:

29

Số căn:

238 căn

Giá (m²):

2500$/m2

Tỉnh thành:

2017