Gía bán dự án Moonlight Centre Point Tên Lửa có thực sự phù hợp?