Dự án đất nền South Dragon City Nhơn Trạch Đồng Nai bùng nổ các ‘siêu’ dự án