Dự án chung cư hạng sang Beau Rivage Nha Trang: dự án sinh thái “nói không với khói bụi”