“an cư xanh” tại Khu The Grand Manhattan Tập Đoàn Novaland